Anmälan till förskola och skola

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN OCH SKOLAN!

Anmälan till förskola för barn födda 2012.
Anmälningsblanketten skickas ut till hemmen vecka 6.
Blanketten returneras till respektive förskolas rektor senast måndagen den 19 februari.
Besöksdagar på förskolorna ordnas under vårterminen.

Barn födda 2011,
samt barn födda 2010, som tidigare beviljats uppskov, överförs automatiskt till åk 1 via elevadministrationsprogrammet Primus.
Vårdnadshavare som önskar skoluppskov för sitt barn bör lämna in anhållan till Svenska skolsektionen inom mars månad.
Skolorna och förskolorna inleder höstterminen tisdagen den 14.8.2018.

Eventuella frågor besvaras av bildningschef Carola Holm-Palonen tfn 7857235, eller respektive skolas/förskolas rektor.

Svenska skolsektionen

(01.02.2018, Kl 16:08)
Gå till "Barn & utbildning"