Grunderna för småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Förskoleundervisningen är en del av småbarnspedagogiken och från och med 1.8.2015 är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen.

Som sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken gör Utbildningsstyrelsen upp och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik. De nationalla grunderna har godkännts i november 2016.

Den lokala planen för småbarnspedagogik utarbetas i regionalt samarbete med Nykarleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo.

Arbetet med den lokala planen för småbarnspedagogik kan följas här:

Innovativ digilek

Lärstigen - pedagogiskt ledarskap och verksamhetskultur

Den regionala planen för småbarnspedagogik 2017

Plan för småbarnspedagogik 2017

Välfärdsplan för barn och unga 2016-2019

(Sidan uppdaterad 22.02.2018, Kl 15:01)