Risö skola

Risö skola logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Risö skola! 

Besöksadress:

Storströmsgränden 28, 68570 Larsmo

Telefon:

Rektor Kari Rönnqvist 06 7285237

Lärarrum 06 7285 237

Förskolan 06 7285 263

Köket 06 7285 227

E-post:

fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

 

(Sidan uppdaterad 03.05.2018, Kl 13:38)