Skolstart i Larsmo tisdag 15.8.2017

Välkommen till förskolan och skolan!

Skolstart i Larsmo tisdagen den 15 augusti 2017

Förskolorna samt åk 1-6 börjar enligt de tider som meddelats hemmen.
Skolskjuts till Näs skola/förskola från Västerby kl. 9.20.
Övriga skjutsar meddelas hemmen.
Cronhjelmskolan börjar kl. 9.15
Buss från Furuholmen/Vikarholmen kl. 8.25, Risöhäll kl. 8.30,
Bosund (Baltic) kl. 8.32, Finholm kl. 8.40, Västerby kl. 8.40 och Gertruds kl. 8.50. Retur från skolan kl. 12.05.
Jakobstads Gymnasium börjar måndagen den 15 augusti kl. 10.00.
Skoltransporter som tidigare.

Gemensam planeringsdag för all skolpersonal F-åk 9 måndag 14.8.2017,
kl. 9.00-12.00 på Cronhjelmskolan. Kaffeservering från kl. 8.30.

Nämnden för bildningstjänster

(07.08.2017, Kl 09:56)
Gå till "Barn & utbildning"