Infomöte den 14.3 om Fagernäs och Finnäs delgeneralplaner

Ett informationstillfälle där förslaget presenteras för markägare och andra intresserade ordnas den:

- Fagernäs delgeneralplan 14.3.2018 kl 17:00 på kommunkansliet.
- Finnäs delgeneralplan 14.3.2018 kl 18:15 på kommunkansliet.

(12.03.2018, Kl 08:39)
Gå till "Boende & miljö"