Infomöte gällande Vikarholmen detaljplan

Vikarholmen detaljplan
Ett informationstillfälle där förslaget presenteras för markägare och andra intresserade ordnas den 10.10.2017 kl 16:30 på kommunkansliet.

 

(05.10.2017, Kl 16:47)
Gå till "Boende & miljö"