Nabbskata detaljplan godkänd

Kommunstyrelsen i Larsmo beslöt den 5.6.2017 (med stöd av MBL 201 §) att Nabbskata detaljplan träder i kraft förutom på de områden som berörs av de besvär som inlämnats. Karta över vilka områden som undantas finns för påseende på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30. De områden som berörs av besvär och där planen inte träder i kraft är: Kvarter 203, 204, 205, 206 och 207 samt intill liggande två större VL-områden samt ett MT-område och ett VL- och ett W-område söder om kvarter 200.

(09.06.2017, Kl 11:11)
Gå till "Boende & miljö"