Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikten för Larsmo kommun framläggs till påseende under tiden 15.3-15.4.2017. Eventuella anmärkningar mot Planläggningsöversikten inlämnas till Planeringssektionen under tiden planen är till påseende.

Planerna finns för påseende på kommunkansliet samt på kommunens hemsidor.

Planeringssektionen i Larsmo

 

(28.02.2018, Kl 13:14)
Gå till "Boende & miljö"