Larsmo tidning

Kommuntidningen

Kommuntidningen nr 2.2017 distribueras under vecka 50 till hushållen i kommunen.
Vid behov kan extra exemplar avhämtas vid kommunkansliets info eller vid biblioteken.

Kommuntidningen publiceras även som e-tidning.

Här länk till e-tidningen: https://issuu.com/larsmokommun

 

 

(12.12.2017, Kl 11:14)
Gå till "Anslagstavla"