Påverkanskvällar för beredning av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten

Inbjudan till en workshop kring skapandet av en gemensam servicestrategi, servicelöfte och vision för integrerade tjänster inom social-, hälso- och sjukvård i Österbotten.
Beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten fortsätter!

Om du vill vara med och påverka din framtida vård i Österbotten är detta ett tillfälle för just dig.

Tillsammans lägger vi grunden för en fungerande vård i Österbotten där visionen, servicestrategin och servicelöftet är något som invånare, förtroendevalda och tjänstemän tillsammans planerat!

3 identiska tillfällen ordnas och man får fritt välja vilket man deltar i, oberoende var man bor.
Anmälningar senast 14.11:

Tillfälle 1
Tisdagen 21.11 kl 18-20.30
Sursik skolområde, Sursikvägen 43, Bennäs, Pedersöre

Tillfälle 2
Torsdagen 23.11 kl 18-20.30
Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Korsholm

Tillfälle 3
Tisdagen 28.11 kl 18-20.30
Hotel Red & Green, Närpesvägen 16 C, Närpes

Kaffeservering på alla tillfällen från kl 17.30!

Tilläggsinformation: tel. 040 180 1031

Kom med och påverka!

Förändringsledarna Marina Kinnunen och Jukka Kentala
Representanter för det temporära beredningsorganet samt sakkunniga

(06.11.2017, Kl 11:18)
Gå till "Anslagstavla"