Presidentvalet 2018

Presidentval förrättas söndagen den 28.1.2018. Valförrättningen pågår under tiden 9-20 under valdagen. Det ev. andra valet förrättas söndagen den 11.2.2018. Röstberättigad är varje finsk medborgare som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

Rösträttsregister upprättas av befolkningsregistercentralerna och den röstberättigades röstningsställe framgår av det meddelandekort som skickas till röstberättigad person i kommunen.

Röstningsområden och röstningsställen i Larsmo är följande:

Röstningsområde Röstningsställe

001 Risö Risö skola, Storströmsgränden 28
002 Holm Biblioteket i Holm, Videvägen 2
003 Eugmo Näs skola, Näsvägen 19
004 Bosund Bosund skola, Skolvägen 13

Förhandsröstning
Förhandsröstningen pågår under tiden 17-23.1. Förhandsröstningsställe i Larsmo är huvudbiblioteket i Holm, Videvägen 2, 68570 Larsmo. Öppethållningstiden är följande: onsdag - fredag kl. 9-17, lördag kl.10-14 och måndag-tisdag kl. 9-17. Den som röstar bör uppvisa identitetsbevis.

Hemmaröstning
Röstberättigad som inte kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning skall göras senast den 16.1.2018 före kl. 16, skriftligen eller per telefon, till centralvalnämnden i Larsmo.
Förhandsröstning ordnas även på Sandlundens servicehem.

CENTRALVALNÄMNDEN I LARSMO
Tfn. 7857211eller 044 7877211
Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo

(04.01.2018, Kl 11:47)
Gå till "Anslagstavla"