Revidering av byggnadsordning till påseende

Förslaget till revidering av byggnadsordningen framläggs för påseende under tiden 23.5-22.6.2018 på kommunkansliet i Larsmo och webbsidan.

Ev. anmärkningar inlämnas till kommunstyrelsen i Larsmo, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo under denna tid.

Kommunstyrelsen

Förslag till byggnadsordning

(23.05.2018, Kl 11:03)
Gå till "Anslagstavla"