Undersökning gällande tjänster inom fysisk aktivitet och hälsa

Nord InC, Nordic Innovation Center of physical activity and health, är ett nystartat samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet, Folkhälsan Utbildning Ab och  Kuortane Olympic training center. Projektets övergripande mål är att utveckla digitala tjänster inom fysisk aktivitet och hälsa i Kvarkenregionen. Samarbetet ska leda till nya produkter och tjänster i form av t.ex mobilappar, webbtjänster, nya behandlingsstrategier inom hälso- och sjukvården samt hårdvara och sensorer i utrustning och kläder. Vi definierar fysisk aktivitet som all form av rörelse - både daglig vardagsmotion såväl som elitidrott. Vi ser över olika behov inom forskning, kompetensutveckling och innovationsstöd som kan finnas inom näringsliv, föreningsliv och hälso- och sjukvården gällande fysisk aktivitet och hälsa.

För att kartlägga nuvarande tjänster och behov behöver vi er hjälp.

Delta i utlottningen av en Firstbeat-mätning (livsstilsanalys värde 129 €) genom att svara på nedanstående enkät (5-10 min).Era svar är mycket värdefulla för vårt kommande arbete!

Läs mer om projektet och finansiärerna här http://www.nordinc-project.com/

Resultaten från enkäten publiceras på projektets hemsida under hösten 2017.

https://www.webropolsurveys.com/S/F0B8CCD055DAF635.par

 

(30.06.2017, Kl 12:54)
Gå till "Anslagstavla"