Ekonomi

Inskomstskattesatsen

2016      19,5 %
2017      19,5 %
2018      19,5 %

Fastighetsskatten %

  2016     2017   2018
Allmän    1,20 %     1,20 %    1,20 %
Allmän, marken 1,20 % 1,20 % 1,20 %
Stadigvarande boende 0,40 % 0,41 % 0,41 %
Fritidsboende 1,00 % 1,05 % 1,05 %
Obebyggda tomter inom detaljplan    3,00 % 5,00 % 4,00 %


Skatteinkomster, milj euro
Inkomster 2016         14,89 milj.

Statsandelar, milj euro
Statsandelar 2016     13,70 milj.


BOKSLUTET  2016

Driftsutgifter, euro 28,93 milj.
Investeringar  3,78 milj.
Årsbidrag  3,11 milj.
Årsbidrag, euro/inv.       602 €


Skuldsättning 2016
Långfristiga lån   13,18 milj.
euro/inv.            2 547 € 

 

(Sidan uppdaterad 11.12.2017, Kl 09:48)