Fakta om Larsmo

Befolkningsutveckling

År Invånare
1970 2 572
1980 3 110
1990 3 664
2000 4 111
2010 4 816
2011 4 921
2012 4 966
2013 5 065
2014 5 107
2015 5 147
2016     5 176
 

Språklig fördelning %

Svenskspråkiga 92,1 %
Finskspråkiga   5,9 %
Övriga   2,0 %
 

Åldersstrukturen %

0-14   åringar   29,4 %
15-64 åringar 56,2 %
65 år - 14,4 %

 

Äldreomsorg, platser

Servicebostäder 15
Långvårdsplatser 11
Intervallplatser  2
Demenshem 10
Gruppboende  5

 

Bibliotek 2016

Låntagare   1 750   
Utlåning 107 000   
 

Antal elever läsåret 2016-2017

Förskolor 4 st, antal elever totalt  96
Årskurserna 1-6, antal totalt 596
Bosund 146
Näs 141
Holm 172
Risö 132
Årskurserna 7-9  
Cronhjelmskolan 250
Grundutbildning, totalt 846

 

Småbarnspedagogik, antal platser 1.8.2016

Daghem 140
Gruppfamiljedaghem  40
Familjedagvård  32
Parkverksamhet  12

 

Hushåll 22.3.2016, totalt 1759

68555 Bosund, 328 st
68560 Eugmo, 276 st
68570 Larsmo, 834 st
68580 Larsmo, 321 st 

Vänorter

Klaebu kommune, Norge

Malå kommun, Sverige

 

(Sidan uppdaterad 24.05.2017, Kl 12:43)