Fakturering

Fakturor som Larsmo kommun skickar

All fakturering som gäller kommunens tjänster är centraliserad till centralförvaltningen. I oklara fall ta kontakt med den kontaktperson som nämns på fakturan.

Faktura direkt till nätbanken
Om du vill kan du få Larsmos fakturor direkt till din nätbank och efter det behöver du inte längre ange kontonummer, referensnummer eller andra uppgifter eftersom uppgifterna redan finns på e-fakturan. Förfallodatum och belopp kan ändras.
En fakturaspecifikation finns i din nätbank. Fakturorna sparas i ett elektroniskt arkiv, men du kan också skriva ut dem om du vill eller spara dem på egen dator.

Tjänsten kan tas i bruk i din egen nätbank enligt bankens anvisningar. Systemet med e-fakturor tillämpas i alla banker och är ett miljövänligt och smidigt alternativ.

Obetalda fakturor och inkassering
Larsmo kommun påminner en gång om obetalda fakturor (påminnelseavgift 5 €) men efter detta lämnas uppdraget över till Cash-In Consultning som har rätt att för kommunens del utföra frivilliga och rättsliga indrivningsåtgärder och ta emot och kvitta betalningar som kommer in.

Fakturor som skickas till Larsmo kommun

Larsmo kommun tar i första hand emot e-fakturor.
E-faktureringsadress:

Förmedlare Nordea NDEAFIHH
Operatör Basware BAWCFI22
EDI-kod 003701808570
FI1220151800122605
Fo-nr 0180857-0

Larsmo kommuns faktureringsadress för pappersfakturor är:
Larsmo kommun,
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo

Kontrollera att varje faktura har de referensuppgifter (fyra siffror) som beställaren gett dej. Fakturorna skickas alltid till samma adress som ev. bilagor. Om du inte kan skicka bilagorna elektroniskt bör du skicka dem till adressen angivet ovan.

Om du har frågor gällande en faktura du skickat, ta kontakt med den som gjort beställningen.

Om ditt ärende gäller tekniska frågor i anslutning till fakturorna kan du ta kontakt med kommunens infodisk/växeln 06 7857111. 


BESTÄLLARENS OCH LEVERANTÖRENS ANSVAR

Från årsskiftet har kommunen tagit i bruk ett nytt ekonomisystem med även ny faktureringsdel, Unit4 Business World ERP-system. Fakturor sänds helst elektroniskt.

Beställarkod
Fakturor som sänds till oss måste innehålla beställarens referens en som är en fyrsiffrig kod (kostnadsställe, t.ex. 3212). Personalen som handlar bör uppge koden vid inköp och på basen av koden cirkuleras inkommande fakturor i organisationen.
Den fyrsiffriga beställarkoden skall förmedlas i den elektroniska fakturafilen eller tydligt på pappersfakturor. Endast numeriska värden kan läsas av programmet.

I dessa element kan beställarkoden placeras i Finvoice-filen. Programmet läser uppgifter från elementen i denna ordningsföljd:
InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>
InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>
InvoiceDetails/<OrderIdentifier>
InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>
DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>
Systemet läser uppgifterna på följande sätt:
<BuyerReferenceIdentifier> och <ProjectReferenceIdentifier>
Business World läser elementets hela innehåll. Elementet får endast innehålla en beställarkod, t ex ”1010”. <OrderIdentifier>, <AgreementIdentifier> och <DeliveryOrganisationName>

FO-nummer och EDI-kod
Leverantören bör sända sin FO-nummer i element <SellerPartyIdentifier> för att underlätta igenkännandet av leverantören i vårt program.

Leverantören bör också sända vår FO-nummer eller EDI-kod i Finvoice-filen. Uppgifterna skall finnas i elementen för endera ”fakturans mottagare” eller ”köpare” enligt följande:
FO-nummer i <InvoiceRecipientPartyIdentifier> eller <BuyerPartyIdentifier> elementet.
EDI-kod i <InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber> eller <BuyerOrganisationUnitNumber> elementet.

Om leverantörens ekonomisystem inte kan sända någon av dessa uppgifter, så kan vår momsnummer sändas i <InvoiceRecipientOrganisationTaxCode> eller <BuyerOrganisationTaxCode> elementet.

Små uppköp bör undvikas
Vi försöker koncentrera uppköpen så mycket det går för att minska hanteringskostnaderna.
Fakturor på mindre än 50 euro bör inte förekomma. Vid små uppköp måste beställaren förskottera uppköpen och få dem ersatta i efterskott.

 

(Sidan uppdaterad 08.03.2017, Kl 13:05)