Förtroendeorgan och möten

Den kommunala självstyrelsen kännetecknas av en representativ demokrati där invånarna väljer fullmäktige genom val. De förtroendevalda väljs genom kommunalval som förrättas vart fjärde år. Senaste val förrättades våren 2017. Då utsågs representater för mandatperioden 2017- maj 2021. De förtroendevaldas kontaktuppgifter finns på undersidorna.

Verksamhetsorganens sammansättning i Tweb-tjänsten

Möten

  • Kommunfullmäktige sammanträder årligen ca 10 gånger.

    18.9, 16.10, 13.11 samt 27.11.
  • Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunsyrelsen under andra halvåret 2017:

14.8.2017 kl. 16.15 på kommunkansliet
28.8
11.9
 2.10
16.10
2-3.11
13.11
27.11
11.12

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under första halvåret 2018:

22.1
12.2
26.2
12.3
26.3
9.4
23.4
14.5
28.5
11.6
25.6

  • Nämnden för tekniska tjänster och bidlningstjänster  har i regel möten en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på hemsidan före mötet. Det justerade protokollet hålls för påseende ca en vecka efter mötet.

 

Portal för förtroendevalda

 

 

(Sidan uppdaterad 04.12.2017, Kl 10:45)