Kommuninfo-enkät

Enligt strategiinfoBlueplanen Larsmo 2025 skall kommunen genomföra kundenkäter varje år i syfte att utvärdera producerad service inom olika områden. Nu görs en undersökning som pejlar åsikterna om kommunens informationsverksamhet.

Undersökningen genomförs elektroniskt både på svenska och på finska. Enkäten är öppen för alla och du svarar anonymt.
Svarstiden pågår ända till 31.12.2017.

Tack för att du vill vara med och utveckla kommunens informationsverksamhet!

Länk till undersökningen

 

 

(Sidan uppdaterad 08.12.2017, Kl 10:16)