Ansökan om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Kultur

Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen registrerade lokala kultur- och hembygdsföreningar. Bidrag kan sökas av grupper och enskilda kulturutövare i kommunen.

Fritidsverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen registrerade ungdoms- och idrottsföreningar för regelbunden verksamhet riktad till barn och ungdomar. Köptjänster för friskvårds- och drogförebyggande arbete kan ansökas under hela året.

Ansökan bör vara nämnden tillhanda senast fredagen den 16 februari 2018. Ansökan med sedvanliga bilagor riktas till Larsmo kommun, Nämnden för bildningstjänster, adress: Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Ansökningsblanketter och information om bidragens kriterier erhålls via kommunens webbplats, från kommunkansliets info, vid huvudbiblioteket eller via förvaltningsenheterna. Försenade eller ofullständiga ansökningshandlingar behandlas ej!

Nämnden för bildningstjänster

 

Ansökningsblanketter:

Kultur: http://www.larsmo.fi/kommunen/blanketter/blanketter/blanketter-kultur

Fritid: http://www.larsmo.fi/kommunen/blanketter/blanketter/blanketter-fritid

 

Bidragskriterier: http://www.larsmo.fi/kommunen/dokumentarkiv/dokument/dokument-fritiden

 

(03.01.2018, Kl 12:07)
Gå till "Kultur & fritid"