Nya idrottsplan dronarfoto

Ansökan om träningstider i Larsmo idrottspark säsongen 2018

Uthyrning av konstgräsplanen med prestationsplatser inleds snarast när väderförhållandena tillåter det.

Naturgräsplanen uthyrs under tiden 1.6 – 20.9 med ev. avbrott för gräsreparationer/hjälpsådd.

Ansökan om träningstid inlämnas senast den 2.5 till fritidsbyrån på uppgjord blankett.

Ansökningsblanketten erhålls från det elektroniska blankettarkivet eller vid kommunkansliets info.

Fritidsbyrån, 06-7857230

 

Ansökningsblankett: http://www.larsmo.fi/kommunen/blanketter/blanketter/blanketter-fritid

Hyrestaxa: http://www.larsmo.fi/kommunen/dokumentarkiv/dokument/dokument-fritiden

Principer för uthyrning av idrottsplaner: http://www.larsmo.fi/kommunen/dokumentarkiv/dokument/dokument-fritiden

(20.03.2018, Kl 08:54)
Gå till "Kultur & fritid"