Fördelning av kulturunderstöd och understöd för fritidsverksamhet 2018

Nämnden för bildningstjänster i Larsmo har den 1.3.2018 fördelat kulturunderstöd och verksamhetsbidrag enligt följande:


Larsmo konstklubb, 500 €, Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare, 500 €, Schlagerkören 1000 €, Fagernäs Byaråd, 1000 €, Larsmo Hembygdsförening, 2000 €, Bosund Båt, Fiske- och Jaktmuseum, 2000 €, Larsmo Vågbrytare, 2700 €, Larsmo 4H förening, 3000 €, Larsmo Idrottsförening, 6400 €, Larsmo Bollklubb 7700 €, IF-Pucken 7900 €.

(06.03.2018, Kl 09:49)
Gå till "Kultur & fritid"