Jubileumsåret 2017

 

 COOL JPEG annons halvsida staende

 

 

 

 

 

Larsmo fyller 150 och Finland 100 i år – det ska vi fira!

På kommande: COOL - Jubileumshelg och orgeltorg
30.6-1.7 Hemsida med programinnehåll publiceras inom kort.
Tills dess finns mer info att läsa om artisterna och helgens andra aktiviteter i senaste numret av Larsmo kommuntidning, se sid 9 till 13

 

Vill du samarbeta i ett evenemang under jubileumsåret? Tag kontakt med mig så snart ni kan. Jubileumsåret är ett unikt tillfälle att utveckla nya evenemang och sätta guldkant på aktiviteter som pågår sen tidigare. Flera av dessa finns presenterade i kalendern till höger.

Följ Larsmo kommun på Facebook. "Lars Mo" publicerar aktiviteter, information och annat som sker under jubileumsåret på kommunens Facebook-sida, se: https://www.facebook.com/larsmokommun

Jubileumshälsningar

/Peter Hauptmann

Peter Hauptmann beskuren

(Sidan uppdaterad 31.05.2017, Kl 09:49)