Justerade hyror för tillfällig uthyrning av fastigheter och idrottsanläggningar

Kommunstyrelsen har fastställt nya hyror för månadsavtal vid gymmet i Holm fritidsgård.

De nya hyrorna träder i kraft den 12.2.2018 och framgår ur hyrestabellen i bilaga.

Hyror från 12.2.2018

Uthyrningsregler

 

(06.02.2018, Kl 08:47)
Gå till "Kultur & fritid"