Tidningsfoto

Kommuntidningen planeras nu

Planeringen av kommunens informationstidning årgång 30 nr 1/2018 har påbörjats.

Material till tidningen bör vara redaktionen tillhanda senast måndagen den 7 maj.

Föreningar och kommunala samarbetspartners inbjuds även att medverka i tidningen med texter och bildmaterial i mån av utrymme. Kontakta alltid tidningens redaktion inför planeringen av materialet.

Sommarens evenemangskalender:

I tidningen och på kommunens webbplats införs sommarens evenemangskalender för tiden juni – augusti.

Meddela redaktionen era publika event och arrangemang. Ange tillställningens datum, klockslag, namn och plats. Exempel: 8.7 kl. 17.00 Sång och pinnbrödsbakning i Kackur

Kontakta:

Arne Böhling

Tfn 06-7857230

arne.bohling@larsmo.fi

(10.04.2018, Kl 11:21)
Gå till "Kultur & fritid"