Kommuntidningen planeras nu

Nu planerar vi igen ett nytt nummer av kommuntidningen, nr 2.2017, årgång 29.

Redaktionen behandlar inkomna förslag till artiklar tisdagen den 7.11.

Materialinlämning senast tisdagen den 21 november.

Se tidigare nummer av kommuntidningen: https://issuu.com/larsmokommun

 

Information och materialinlämning:

Arne Böhling

06-7857230

arne.bohling@larsmo.fi

(25.10.2017, Kl 11:00)
Gå till "Kultur & fritid"