Larsmo idrottspark

Larsmo idrottspark i Holm är ett mångsidigt idrotts- och fritidscenter och erbjuder idrottare, motionärer, grupper, föreningar och företag möjlighet till olika aktiviteter. De olika årstiderna ger utmärkta möjligheter till variation av aktiviteterna. Intill idrottsparken befinner sig Cronhjelmskolan vilken kan nyttjas vid större arrangemang för ex. måltidsservice. Larsmo idrottspark och Holm fritidsgård har bandande kameraövervakning och vid hela idrottsparken och fritidsgården råder förbud mot tobaksrökning.

För utbyggnad av anläggningarna i idrottsparken kontakta projektledare Jonas Snellman 044-7877224.

Meddela om anläggningarnas servicebehov/reparationsbehov under vardagar kl. 08.00-16.00 per tfn 044-7217333 eller 044-7217703. Växel: 06-7857111.


Anläggningarna i idrottsparken omfattar:

 • Centralplan med prestationsplatser för friidrott, allvädersbanor
 • Fotbollsplan, naturgräs
 • Fotbollsplan, konstgräs
 • Allroundplan med rink för issporter, tennis m.m.
 • Äventyrslekpark med 11 stationer
 • Beachwolleyplan
 • Pulkabacke, ca 80 m
 • Bollsarg och plats för skateboard, half pipe
 • Banor för boule, 2 st
 • Motionsspår/skidspår med konditionsrastplats, grillstuga, belysta spår 5,5 km
 • Led för funktionshindrade med rastplatser, ca 600 m
 • Vandringsleder, 8-13 km
 • Stort parkeringsområde
 • Fritidsgård med festsal, lämplig för max 100 personer, mötesutrymmen, gym, bastur m.m.

Grillplatser

I idrottsparken finns olika grillplatser samt en grillstuga. All användning av ved vid grillplatserna bör ske under saklig- och ansvarsfull användning. Otillbörlig användning av ved är uttryckligen förbjuden! Vistelse vid skidspårets grillstuga efter kl. 22.00 är förbjuden!


Se upp i pulkabacken!

Intill elljusspåret och äventyrsparken i Larsmo idrottspark finns en pulkabacke. Höjden är ca 17 meter och längden ca 80 meter. När det finns tillgång till snö är backen belyst och ger tillfälle för åkning med pulka. Aktivitet i pulkabacken är en utmärkt plats för nyttomotion för både yngre och äldre.

Här är några råd och säkerhetsrekommendationer inför pulkaåkning. Gäller även kälke, snowracer, stjärtlapp, osv.

 1. Håll åt sidan: Lär alltid barnen att ta sig uppför backen vid sidan av själva åkytan så att risken för kollisioner med de som åker nedåt kan undvikas.
 2. Bromsa i tid: Kontrollera att farten inte kan bli så hög att åkningen riskerar att sluta i en krock, vältning eller avåkning över skyddsvallen. Lär alltid barnen att först kunna styra och bromsa pulkan. Ovan åkare bör inleda åkning från backens nedre del.
 3. Beakta halkrisk: Beroende på väderlek kan delar av pulkabacken tidvis vara hal och isig och särskild uppmärksamhet bör iaktas.
 4. Hinder: Undersök att det inte finns några hinder eller konstruktioner i backen som barnen kan köra på. Låt inte barnen åka med huvudet före i pulkan.
 5. Under vuxnas tillsyn: En vuxen bör alltid finnas med i backen.
 6. Åk med madrass är betydligt farligare än åk med kälke som kan styras. Iaktag största försiktighet vid åk med madrass då hastigheten blir betydligt högre än med traditionell kälke eller pulka!

OBS!: Alla åkning sker på egen risk!  Årligen skadas över 1000 barn i pulkaåkning! Försäkra ditt barn!

 

(Sidan uppdaterad 06.03.2018, Kl 15:03)