Arnebild

Programstation vid Vinterkarnevalen

Förening, grupp, projekt med flera som önskar bjuda på programstation vid Vinterkarnevalen lördagen den 24.2 kl. 12-15 bör senast måndagen den 22 januari kontakta fritidsbyrån med information om vad som ordnas. Reklammaterialet för Vinterkarnevalen framställs därefter.

Kontakta fritidsbyrån; 06-7857230 eller per e-post arne.bohling@larsmo.fi

Se video från Vinterkarnevalen 2017; https://www.youtube.com/watch?v=cYKOwo-zmyo

(11.01.2018, Kl 09:01)
Gå till "Kultur & fritid"