Ungdomsrådet 2016 - 2017

Ungdomsrådet arbetar med att på olika sätt göra ungdomars liv så bra som möjligt. Vår främsta uppgift är att driva och argumentera för de frågor som berör ungas vardag genom att påverka beslut som tas i kommunen.

Vi fungerar som en länk mellan ungdomar och politiker och har insyn i de demokratiska systemen. Förutom detta driver vi egna frågor som berör oss ungdomar i Larsmo kommun. Ledamöternas uppgift är att representera de unga i Larsmo utan koppling till de politiska partierna eller andra samfund.

Ta kontakt med oss! Vi hjälper dig på vägen!

Planering på gång: https://www.instagram.com/younglarsmo2017/

 

Ordinarie:                                                                            Ersättare

Joel Svenlin, ordförande, 050 5727510                        Alva Wargh, 044 3238873

Noora Kotanen, viceordförande, 040 4863633           Benjamin Brännbacka, 044 2761449

Kevin Björkman, 045 2590696                                       Vilma Svarvar, 040 6651055

Viktor Hiltunen, 044 9672909                                         Stina Svenfelt, 040 9682005

Elin Björkskog,044 2512028                                          Axel Gäddnäs, 045 6566050

 

Övriga:

Åsa Björkman, kommunstyrelsens representant

Arne Böhling, ungdomsrådets sekreterare

(Sidan uppdaterad 13.03.2017, Kl 11:34)