Vandringsleder, naturstigar och cykelrutter

I Larsmo finns flera alternativ till vandring i skog och mark. Lederna är uttryckligen byggda och markerade för enbart vandring och längden på lederna varierar mellan 1-14 km. Lederna upprätthålls av olika frivilligarbetande grupper och lederna är planerade för vandring under årstid då marken är fri från snö. Vid tiden för ledernas dragning har privata markägare upplåtit mark för enbart vandring!

Leden i Holm och på Köpmanholmen handhas av kommunen. Eugmo vandringsled handhas av Näs- Västerby Byalag r.f., Bosund vandringsled handhas av Bosund Byalag r.f. och vandringsleden på Öuran förvaltas av Larsmo Hembygdsförening r.f. Kontaktuppgifter för vandringslederna, se föreningsregistret. Enligt ordningslagen 14 § moment 2 bör hund som medtas på motionsled eller vandringsled alltid vara kopplad. Observera! Inget vinterunderhåll utförs vid vandringslederna. All vandring vintertid sker på eget ansvar! Vid skogsavverkningar kan störningar i framkomligheten tidvis förekomma.

Längs vandringslederna finns rastplatser, vindskydd med eldstäder eller grillkåta där vandrare kan stanna upp och grilla korv. Vid flera av rastplatserna finns även utedass. Vid blöta partier av lederna har byggts spångar för att underlätta vandringen. Vi rekommenderar att man använder veden sparsamt vid rastplatserna och att man tar hem skräpet.

Karta över leden erhålls från kartlåda vid ledens startpunkt, från kommunkansliets infopunkt eller här som kartblad i PDF-format. Kartpublikationen på internet och papperskopior har Lantmäteriverkets tillstånd och avgift för kartornas publicering erläggs årligen, tillståndsnummer; 653/MML/09 samt 781/MML/10. Kartorna får enbart skrivas ut för personligt bruk. Alla annan användning av kartorna kräver tillstånd av copyrightinnehavaren/upphovsrättens ägare.

Förfrågning gällande guidade vandringar längs vandringslederna för grupper, föreningar och företag mot timersättning eller som helhetspaket kan göras till Essnature/Mattias Kanckos 050-5939536.

Karta över Öuran vandringsled, foton 1,  2,  3, beskrivning av leden
Karta över Holm vandringsled, foton 1,  2,  3, beskrivning av leden
Karta över Eugmo vandringsled, foton 1,  2,  3 , ny karta 2012, beskrivning av leden
Karta över Bosund vandringsled, foton 1,  2,  3, beskrivning av leden
Karta över Köpmanholmens naturstig, foton 1,  2,  3, beskrivning av leden

Mindre vandringsleder/stigar för vandring finns även på olika holmar/öar i skärgården som underhålls av de sommarboende, se ex. info om Stocköstigen 4 km, https://www.facebook.com/stockostigen

På webbsidan reittikartta.fi finns även detaljerade kartor och mycket användbara mätverktyg för ruttplanering.

Allemansrätten - vad gäller?

Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten! Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplanteringar eller annan känslig mark. Du som rider eller terrängcyklar måste vara extra försiktig då risken för markskador är stor särskilt då man rider eller cyklar i grupp.

Rid eller terrängcykla inte i markerade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker. Undvik särskilt belastning av naturen på våren och hösten, när det är blött i markerna och hästhovar och grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.

Särskilda regler! För organiserad och återkommande terrängcykling på samma markområde behövs alltid tillstånd av samtliga markägare. För underhållet av leden behövs vanligtvis talko- och föreningsengagemang, uppgörande av lokala ordningsföreskrifter m.m. Leder och rutter som är planerade och anpassade för terrängcykling utmärks enligt särskild skyltning och information. Konsumentsäkerhetslagen definierar huruvida det för marknadsförd terrängcykelled även bör uppgöras särskilt säkerhetsdokument och utses ansvarsperson för anläggningen.

Se gärna mer omfattande info om allemansrätten här; länk

Terrängcykling

Larsmo Idrottsförening/Cykelsektionen har byggt en särskild terrängcykelbana i Larsmo idrottspark. Närmare info se projektets webbsida.

Karta över banan.

Cykelrutter

Ett bra sätt att få motion, fina naturupplevelser och att upptäcka Larsmo är på cykelsadeln. I kommunen är avstånden relativt korta och landskapet är platt och cykelvänligt. Den lätta trafikleder som går genom hela kommunen är en utmärkta cykelled och startpunkt väljer man själv. Med fördel kan du också vända styret mot något museum, kultursevärdhet, simstrand eller njuta av glass och kaffe vid något café längs vägen. Regionens bokhandlar säljer friluftskartor där cykelrutter/lätta trafikleder är utmärkta.

 

(Sidan uppdaterad 15.08.2017, Kl 14:49)