Laskutus

Luodon kunnan toimittamat laskut

Kunnan palveluihin liittyvä laskutus on keskitetty keskushallintoon. Epäselvissä tapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä laskussa mainittuun henkilöön.

Lasku suoraan verkkopankkiin
Asiakas voi saada Luodon kunnalta laskuja suoraan verkkopankkiin, jonka jälkeen tilinumeron, viitenumeron tai muiden tietojen ilmoittaminen ei ole tarpeellista tietojen löytyessä sähköisestä laskusta. Eräpäivämäärää ja summaa voidaan muokata.
Laskuerittely löytyy verkkopankistanne. Laskut säilytetään sähköisessä arkistossa, mutta voitte myös halutessanne tulostaa tai tallentaa ne omalle tietokoneellenne.

Palvelun käyttöönotto tapahtuu omassa verkkopankissanne pankin ohjeiden mukaisesti. Sähköinen laskustusjärjestelmä on käytössä kaikissa pankeissa ja on ympäristöystävällinen ja kätevä vaihtoehto.

Maksamattomat laskut ja perintä
Luodon kunta muistuttaa yhden kerrran maksamattomista laskuista (muistutusmaksu 5 €), jonka jälkeen toimeksianto siirtyy Cash-In Cosultingille, joka Luodon kunnan toimeksiannosta suorittaa vapaaehtoiset ja oikeudelliset perintätoimenpiteet ja vastaanottaa ja kuittaa suoritetut maksut.

Luodon kunnalle osoitetut laskut

Luodon kunta vastaanottaa ensisijaisesti verkkolaskuja:
Verkkolaskuosoite:

Välittäjä Nordea NDEAFIHH
Operaattori Basware BAWCFI22
EDI-koodi 003701808570
FI1220151800122605
Y-tunnus 0180857-0

Luodon kunnan laskutusosoite paperilaskuille:
Luodon kunta
Pohjoinen Luodontie 30
68570 Luoto

Tarkistakaa, että jokaisesta laskusta löytyy tilaajan antamat viitetiedot (neljä numeroa). Laskut ja mahd. liitteet lähetetään aina samaan osoitteeiseen. Mikäli liitteitä ei voida toimittaa sähköisessä muodossa on ne lähetettävä yllä mainittuun osoitteeseen.

Lähetettyihin laskuihin liittyviin kysymyksiin vastaa tilaaja.

Laskuihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä teitä palvellaan kunnan infopisteessä/vaihdeessa 06 7857111. 

TILAAJAN JA TOIMITTAJAN VASTUU

Kunta on vuodenvaihteessa ottanut käyttöön uuden talousjärjestelmän ja myös uuden laskutusosan, Unit4 Business World ERP-järjestelmän. Laskutus tapahtuu ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Tilaajakoodi
Kunnalle lähetetytyistä laskuista on käytävä ilmi tilaajaviitte, eli nelinumeroinen koodi (kustannuspaikka, esim. 3212). Ostoksia tekevän henkilökunnan on mainittava koodi jonka perusteella saapuvat laskut kierrätetään organisaatiossa.
Nelinumeroinen tilaajakoodi välitetään sähköisessä laskutiedostossa tai selkeästi paperilaskussa. Ohjelma lukee ainoastaan numerollisia lukuja.

Tilaajakoodi voidaan sijoittaa Finvoice-tiedoston seuraaviin elementteihin. Ohjelma lukee tiedot elementeistä seuraavassa järjestyksessä:
InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>
InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>
InvoiceDetails/<OrderIdentifier>
InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>
DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>
Järjestelmä lukee tiedot seuraavasti:
<BuyerReferenceIdentifier> och <ProjectReferenceIdentifier>
Business World lukee elementin koko sisällön. Elementti saa sisältää ainoastaan yhden tilaajakoodin, esim.”1010”. <OrderIdentifier>, <AgreementIdentifier> och <DeliveryOrganisationName>

Y-tunnus ja EDI-koodi
Toimittajan tulisi lähettää Y-tunnuksensa elementissä <SellerPartyIdentifier> helpottaakseen toimittajan tunnistamista ohjelmassamme.

Toimittajan tulisi myös lähettää Y-tunnuksemme tai EDI-koodin Finvoicetiedostossa. Tiedot tulisi sijoittaa joko elementtiin ”laskun vastaanottaja” tai ” ostaja” seuraavasti:
Y-tunnus <InvoiceRecipientPartyIdentifier> tai <BuyerPartyIdentifier> elementti.
EDI-koodi <InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber> tai elementtiin <BuyerOrganisationUnitNumber>.

Mikäli toimittajan talousohjelma ei pysty lähettämään kyseisiä tietoja niin on mahdollista sijoittaa alv-numero elementtiin <InvoiceRecipientOrganisationTaxCode> tai <BuyerOrganisationTaxCode> elementtiin.

Pienten hankintojen välttäminen
Pyrimme keskittämään ostolaskuja vähentääksemme käsittelykustannuksia.
50 euroa pienempiä laskuja ei tulisi esiintyä. Tilaajan on maksettava ennakkoon mahdolliset pienhankinnat ja saatava ne korvattua jälkikäteen.

(Sivu päivitetty 08.03.2017, Klo 13:06)