Lediga jobb inom Larsmo kommun

Specialbarnträdgårdslärare i tillsvidareanställning

Specialbarnträdgårdslärarbefattning, 75 %, vid Larsmo kommun, tillsvidareanställning fr.o.m. 1.8.2018.

Vi söker en specialbarnträdgårdslärare för kommunens förskoleverksamhet.

I Larsmo finns fyra förskolor som är fysiskt placerade i respektive skola åk 1-6.

Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med specialbarnträdgårdsläraren inom småbarnspedagogiken.

De huvudsakliga uppgifterna är att samarbeta med förskollärarna i alla faser inom trestegsstödet samt att stöda och handleda såväl elever som personal utgående från de behov som eleverna har.

Sektorövergripande arbete samt samverkan med vårdnadshavarna ingår som en naturlig del av arbetet.

Vi önskar även att du vill bli FHille-guide och ingå i kommunens FHille-team.

Behörighetsvillkoren för befattningen är den grundutbildning som förutsätts för uppgiften och dessutom lämplig specialiseringsutbildning eller påbyggnadsexamen.

Lönen fastställs enligt AKTA-avtalet.

När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på 6 månader.

Den som blir vald ska inom 30 dagar uppvisa intyg över sitt hälsotillstånd samt visa upp ett straffregisterutdrag (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn, 504/2002).

För ytterligare information kontakta bildningschef Carola Holm-Palonen, 06-7857235, carola.holm-palonen@larsmo.fi

 

Lediga jobb inom barnpedagogiken i Larsmo:


a) 1 st barnträdgårdslärare, moderskapsvikariat, 38h45min/v. fr.o.m. 3.8.2018-28.3.2019, placering Lingonskogens daghem barn 1-3 år.
Behörighetsvillkor för uppgifterna som barnträdgårdslärare är minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik, 60 sp. Lönesättning och arbetstid enligt AKTA, prövotid fyra månader. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag.

b) 1 st barnskötare i daghem, 20h/v. tillsvidare anställning fr.o.m. 3.8.2018-, placering daghemmet Trålaren, i första hand med barn 1-3 år. Arbetstiden kan utökas till 30h/v. beroende på antalet barn i behov av småbarnspedagogik.

c) 1 st barnskötare i daghem 5-15h/v. enligt behov, för att handha inhopp för kvälls-, helg- och nattvård enligt behov. Placering Lingonskogens daghem.
Behörighetsvillkor för uppgifterna som barnskötare i daghem är för uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande examen, t.ex. barnledare alt. närvårdare med inriktn. barn och unga. Lönesättning och arbetstid enligt AKTA, prövotid fyra månader. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag.

d) 1 st barnskötare i parkverksamheten i Näs 10h/v. i kombination med eftisledare i Holm 15h/v. Totalt 25h/v. behörig för uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande examen. Arbetet inleds 13.8.2018-31.5.2019.

e) Vi söker även personal som vill arbeta med skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet, 10-25h/v. behörig för uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande examen. Arbetet inleds 13.8.2018-31.5 2019.
Befattningarna kan sökas under tiden 8.4-23.4 kl. 15 på www.ostrobotniajob.fi
Frågor kan besvaras av chefen för barnpedagogik Malin Källman tfn. 044-7877400 alternativt respektive enhetsledare ansvariga för enheterna:

Lingonskogens daghem Nina Hjulfors tfn. 044-7217417 (befattning a och c)
Daghemmet Trålaren Karin Svenlin tfn. 044-7217651 (befattning b)
Furuholmens daghem Harriet Nylund tfn. 044-7217609 (befattning d och e)

 

Intresserad av att jobba i skärgården?
Då är du den vi söker!

Inför sommarsäsongen 2018 på Köpmanholmen söker vi ännu: 

Cafébiträden

Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande arbete i en vacker skärgårdsmiljö. Du skall vara 18 år gammal, gärna ha erfarenhet inom restaurangbranschen och helst vara tvåspråkig. Anställningstiden är sommarsäsongen. 

Tilläggsinformation ger Carola Löf, tfn 7857 211. Välkommen med din ansökan till Larsmo kommun/Köpmanholmen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo eller per e-post till carola.lof@larsmo.fi, senast 18.4.2018 kl. 16.00.

Vikarier inom kost- och städservice

Intresserad av att hoppa in som vikarei på kortare och längre vikariat inom kost- och städservicen?

Anmäl i så fall ditt intresse till Karola Dahlbacka, kost- och städserviceledare, tfn 044 7877 288 eller per e-post: karola.dahlbacka(at)larsmo.fi

 

Larsmo kommun söker

familjedagvårdare till eget hem

För mera info vänligen kontakta dagv.led/amin.föreståndare Annette Mäenpää tfn. 044-7217610

 

Fritidsledare

För verksamhet i kommunens tre fritidsgårdar, fritidsaktiviteter och klubbaktiviteter anställs regelbundet fritidsledare på tim-basis. DU bör gärna vara minst 18 år eller ung vuxen och kunna fungera ansvarsfullt som ledare för en aktivitet främst för åldersgruppen åk 7 och äldre.

 

Instruktörer

Är du 18 år fylld man eller kvinna och intresserad av att leda idrottsgrupper? Idrottsklubbar av olika slag främst för åldersgruppen åk 7 och äldre ordnas i alla kommundelar och vi anställer regelbundet hurtiga, sportiga, mångsidiga, ivriga instruktörer på tim-basis. Till idrottsklubb tas max 20 barn/ungdomar och i varje grupp det finns en ansvarig ledare/instruktör. Klubbverksamheten ordnas främst kvällstid under vardagar.

 

Fritidsbyrån i Larsmo, tfn 7857230 ger närmare information om anställning, lön etc.

 

Kommunsektorns lediga arbetsplatser; se Kuntarekry, länk

 

(Sidan uppdaterad 05.04.2018, Kl 15:55)