Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2014, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   3,7 %
Förädling/industri   36,5 %
Service  57,9 %
Okänd   1,9 %

 

Arbetsplatser i kommunen 2014

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 194 personer, varav inom kommunen sysselsatta 29,5 %.

 

Sysselsättningsläget, januari månad

Arbetslösa, % 

2017

2018

Larsmo                  3,7 2,9
Österbotten 9,5 7,5
Hela landet 13,0 10,9

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2017 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 3,13 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranchen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 20.02.2018, Kl 12:55)