Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2014, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   3,7 %
Förädling/industri   36,5 %
Service  57,9 %
Okänd   1,9 %

 

Arbetsplatser i kommunen 2014

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 194 personer, varav inom kommunen sysselsatta 29,5 %.

 

Sysselsättningsläget, oktober månad

Arbetslösa, % 

2016

2017

Larsmo                  4,7 2,5
Österbotten 8,9 7,1
Hela landet 12,5 10,4

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2016 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 4,63 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranchen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 21.11.2017, Kl 11:03)