Sommarjobb

Larsmo kommun anställer ca 40 ungdomar till kommunens olika inrättningar sommaren 2018. Anställningstiden är fyra veckor, 6 timmar per dag. Man bör ha fyllt 16 år innan anställningen inleds.

Ansökan görs elektroniskt senast 15.3.2018.

Meddelande om valda sommarjobbare skickas endast till de valda och namnen på dessa publiceras på kommunens webbsida under rubriken Valda sommarjobbare 2018.

I samband med ansökan ger den sökande sitt samtycke till att namnen på dem som fått en arbetsplats publiceras på kommunens webbsida.

Eventuella frågor gällande sommarjobb besvaras av personalchef Annette Kortell-Svenfors, tel. 785 7212.

Ideella föreningar som önskar ha en sommaranställd gör ansökan hos kommunen inom samma tid.

Elektronisk ansökan om sommarjobb (ansökningstiden har utgått)

(Sidan uppdaterad 19.03.2018, Kl 08:36)