Integrationsporten - infopunkt för invandrare

Integrationsenheten i Jakobstadsnejden har öppnat infopunkten Integrationsporten. ”Porten” finns i integrationsenhetens utrymmen med ingång från Alholmsgatan.

Infopunkten ger alla registrerade invandrare oberoende invandringsorsak information och handledning om det finländska samhället.

Integrationsporten är Jakobstadsnejdens gemensamma infopunkt och betjänar alla registrerade invandrare i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

”Portens” öppettider är måndag-fredag kl. 10-15.30. Lunchstängt kl. 12-13.

Mer information om Integrationsporten finns här: https://www.jakobstad.fi/boende-och-miljo/boende/integration/service-och-tjanster-for-invandrare-i-jakobstadsnejden/porten-en-infopunkt/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 25.04.2017, Kl 11:04)