Asuminen ja ympäristö

Luodossa on noin 1 700 kotitaloutta. 

Asemakaavoitettuja alueita ovat Furuholmen, Vikarholmen, Storströmmen, Holm, Vikarholmen, Näs ja Bosund. Vapaita tontteja löytyy koko kunnan alueelta. Myös yksityisiä tontteja löytyy runsaasti asemakaavoitetuilja alueilta.

Kesällä kunnan väestö kasvaa kesävieraiden ansiosta. Kunnassa on noin 2 084 vapaa-ajanasuntoa (2020). 

Vuokra-asuntoja on kaikissa kunnanosissa.

Koko saaristoa kattava rantayleiskaava säätelee rantarakentamista. Osayleiskaavoitettuja alueita ovat Bosund, Fagernäs, Finnäs, Västerby, Gertruds, Kackur-Sämskar ja Risö. Kaikki tontit osayleiskaavoitetuilla alueilla ovat yksityisomistuksessa.

larsmo webb

(Sivu päivitetty 18.10.2021, Klo 13:02)