Asuminen ja ympäristö

Luodossa on noin 1 600 kotitaloutta. 

Asemakaavoitettuja alueita ovat Furuholmen, Vikarholmen, Storströmmen, Holm, Vikarholmen , Näs ja Bosund. Vapaita tontteja löytyy koko kunnan alueelta. Myös yksityisiä tontteja löytyy runsaasti asemakaavoitetuilja alueilta.

Kesällä kunnan väestö kasvaa kesävieraiden ansiosta. Kunnassa on noin 1 750 vapaa-ajanasuntoa. 

Vuokra-asuntoja on kaikissa kunnanosissa.

Koko saaristoa kattava rantayleiskaava säätelee rantarakentamista. Osayleiskaavoitettuja alueita ovat Bosund, Fagernäs, Finnäs, Västerby, Gertruds, Kackur-Sämskar ja Risö. Kaikki tontit osayleiskaavoitetuilla alueilla ovat yksityisomistuksessa.

larsmo webb

(Sivu päivitetty 01.09.2020, Klo 10:28)