Hulevesi

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Maksu peritään rakennetuilta kiinteistöiltä (tontit) liitteessä olevan laskutavan mukaan. Perusmaksu on 25,00 € vuonna 2021 ja 2022. Maksu tarkastetaan vuosittain.

Tietoa kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä

Vesi- ja viemäriasioihin liittyvät ilmoituslomakkeet löytyvät lomakearkistosta.

Hulevesiluokat kunnanvaltuuston 5.10.2020 § 54 päätöksen mukaan

(Sivu päivitetty 19.01.2022, Klo 11:05)