Kaavoitus

Kunnan kaavoitusta ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maankäytön ja rakentamisen yleisenä tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti edistää kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös varmistaa  mahdollisuudet osallistua asioiden valmisteluun, suunnittelun laatuun ja vuorovaikutukseen, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä valmisteena olevien asioiden avoin tiedottaminen. 

Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta kun taas Pohjanmaan liitto laatii maakuntakaavat. Ympäristöministeriö hyväksyy maakuntakaavat.

(Sivu päivitetty 03.02.2014, Klo 12:00)