Maakuntakaava

Tällä hetkellä voimassa oleva kaava on Pohjanmaan maakuntakaava 2040. Linkki maakunnan pohjoisosia käsittävään karttaan löytyy täältä

Muu ylikunnallinen suunnittelu

Osana seudullista suunnittelua on Pietarsaaren seudun asutus‐ ja liikennerakenteita selvitelty lähemmin ns. JASU -hankkeessa. Hankkeentulokset julkistettiin joulukuussa 2005. Seudullinen yhteistyö on jatkunut ns. MAL‐hankkeen puitteissa (maankäyttö, asuminen, liikenne). Seudun yhteisen MAL‐työryhmä on laatinut "Elämänlaaatu 2040" raportin, joka päivitetään vuosittain. Linkki aineistoon löytyy täältä

(Sivu päivitetty 25.10.2022, Klo 10:27)