Maakuntakaava

Tällä hetkellä voimassa oleva kaava on Pohjanmaan maakuntakaava 2030.

Muu ylikunnallinen suunnittelu

Osana seudullista suunnittelua on Pietarsaaren seudun asutus‐ ja liikennerakenteita selvitelty lähemmin ns.JASU hankkeessa. Hankkeentulokset julkistettiin joulukuussa 2005.Seudullinen yhteistyö on jatkunut ns.MAL‐hankkeenpuitteissa (maankäyttö,asuminen,liikenne). Seudun kuntie nyhteisen MAL‐työryhmän tuloksena on valmistunut "Elämänlaaatu 2040" raportti, joka päivitetään vuosittain.

(Sivu päivitetty 11.02.2019, Klo 10:46)