Poikkeuslupa

Ennen rakennusluvan käsittelyä vaaditaan poikkeuslupa mikäli rakennussunnitelmat ovat ristiriidassa alueen voimassa olevan kaavan kanssa.

Poikkeuslupa vaaditaan myös rakennettaessa ranta-alueelle ilman vahvistettua ranta-asemakaavaa.   

Erillinen lupahakemus jätetään rakennettaessa kaavoittamattomalle alueelle, kaavoitetun alueen läheisyyteen tai muusta syystä kaavoitustarpeessa olevalle alueelle.

Hakemusasiakirjat:

1.  Hakemuslomake 1 kpl.
2.  Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 1 kpl.
3.  Otos asema-, osayleiskaava- tai ympäristökartasta 1 kpl.
4.  Asemapiirros 3 kpl.
5.  Rakennuspiirustukset tai luonnokset (voidaan jossain tapauksissa jättää pois) 1 kpl.
6.  Naapureiden kuuleminen (löytyy hakemuslomakkeesta) 1 kpl.

Poikkeuslupa sekä kaavoitustarvelupa käsitellään seuraavasti:
- Hakemukset liitteineen jätetään rakennustarkastajalle, joka valmistelee asian.
- Rakennustarkastaja antaa asiasta lausunnon kunnanhallitukselle.
- Kunnanhallitus päättää asian voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Kunta veloittaa käsittelymaksun, joka laskutetaan päätöksestä riippumatta.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Hakemuslomake

 

(Sivu päivitetty 20.02.2020, Klo 16:08)