Purkamislupa tai -ilmoitus

Rakennuksen purkaminen vaatii aina luvan tai ilmoituksen hakemista.

Asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan tai kulttuuriperinnön tai maisemakuvan kannalta arvokkaan suojatun rakennuksen purkaminen vaatii lupaharkintamenettelyn. Muissa tapauksissa riittää, että purkaamisesta ilmoitetaan vähintään 30 päivää enne työn aloittamista.

Purkamisluvan/ -ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat:

1. Hakemus-/ ilmoituslomake 1 kpl.
2. Selvitys rakennuspaikan omistus- jahallintaoikeudesta 1 kpl.
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4. Asemapiirros tai kartta johon rakennus on merkitty 2 kpl.
5. Valokuva tai vastaava rakennuksesta 2 kpl.

 

 

(Sivu päivitetty 28.02.2020, Klo 11:02)