Purkamislupa tai -ilmoitus

Rakennuksen purkaminen vaatii aina luvan tai ilmoituksen hakemista.

Asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan tai kulttuuriperinnön tai maisemakuvan kannalta arvokkaan suojatun rakennuksen purkaminen vaatii lupaharkintamenettelyn. Muissa tapauksissa riittää, että purkamisesta ilmoitetaan vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Purkamisluvan/ -ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat:

1. Hakemus-/ ilmoituslomake 1 kpl.
2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl.
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4. Asemapiirros tai kartta johon rakennus on merkitty 2 kpl.
5. Valokuva tai vastaava rakennuksesta 2 kpl.
6. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

 

Lomakkeet:

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

 

 

 

(Sivu päivitetty 02.11.2020, Klo 11:43)