Rakennuslupa

Rakennuksen pystyttämiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen lisärakentamiseen tai kerrosalaan lukeutuvien tilojen laajentamiseen.

Rakennuslupaa edellyttävät myös uuden rakennuksen pystyttämiseen verrattavat korjaus- ja muutostyöt sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutokset.

Täydelliset rakennuslupahakemukset on jätettävä rakennustarkastukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen rakennuslupa-asian käsittelemistä.

 

Rakennuslupahakemukseen littettävät asiakirjat:

1.  Hakemuslomake 1 kpl.
2.  Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta 1 kpl.
3.  Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4.  Asemapiirros  2 kpl.
5.  Rakennuspiirrustukset 2 kpl.
6.  Rakennushankeilmoitus (RH 1) 1 kpl.
     Asuinhuoneistotiedot (RH 2), useamman huoneiston rakennuksille 1 kpl.
7.  Naapureiden kuuleminen 1 kpl.
8.  Vastaavan työnjohtajan hyväksymishakemus 1 kpl.

Omakotitalot ja suuremmat hankkeeet tämän lisäksi:

9.  Arvio hankevastaavan kelpoisuudesta 1 kpl.
10. Vesi- ja viemäriverkoston liittymishakemus 1 kpl.
11. Jätevesikäsittelyilmoitus ja jätevesien käsittelysuunnitelma 2 kpl.
12. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöiden työnjohtajan hyväksymishakemus 1 kpl.
13. Rakennuksen energiaselvitys 1 kpl.

Ja tarvittaessa tämän lisäksi seuraavat asiakirjat:

14. Suunnittelutarveratkaisupäätös (MBL 137 §) 1 kpl.
15. Tielaitoksen tieliittymälupa maan- tai paikallistieliittymälle 1 kpl.
16. Maaperäselvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista 1 kpl.
17. Poikkeamislupapäätös mikäli hakemus on ristiriidassa hyväksyttyjen kaavojen tai muiden rakennusmääräysten kanssa (MBL 171 – 174 §) 1 kpl.

Ilmoitus rakennustyöstä on myös jätettävä rakennusvalvonnalle (koskee erityisesti paaluttamattomia rakennuksia).

18. Rakennusvaiheilmoitus

Lomakkeet

Rakennuslupahakemus

Rakennushankeilmoitus (RH 1)

Asuinhuoneistotiedot (RH 2)

Naapureiden kuuleminen

Vastaavan työnjohtajan lomake

Suunnittelijoiden nimeäminen

Hakemus vesihuoltolaitoksen liittyminen

Ilmoitus jätevesien käsittelystä

Rakennusvaiheilmoitus

Savupiipun ja tulisijan asennuspöytäkirja

 

(Sivu päivitetty 28.02.2020, Klo 11:25)