Toimenpideilmoitus

Pienempien rakennelmiin ja rakennustoimenpiteisiin riittää ilmoitus rakennustarkastajalle vähintään 14 päivää ennen töiden aloittamista.

Toimenpideilmoitukseen liitettätävät asiakirjat:

1. Hakemuslomake 1 kpl.
2. Selvitys rakennuspaikan omistus- jahallintaoikeudesta 1 kpl.
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4. Asemapiirros 2 kpl.
5. Luonnos, valokuva tai vastaava hankeselostus 2 kpl.

 Hakemuslomake

 

 

(Sivu päivitetty 11.02.2020, Klo 15:06)