Toimenpidelupa

Toimenpidelupa haetaan rakennusluvan sijasta pienempiin korjaus- ja muutostöitä varten. 
Toimenpidelupa tarvitaan myös sellaisten rakennelmien ja laitosten joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Täydelliset hakemusasiakirjat on jätettävä rakennustarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa rakennuslupa-asian käsittelyä.

Rakennuslupahakemukseen littettävät asiakirjat:

1. Hakemuslomake 1 kpl.
2. Selvitys rakennuspaikan omistus- jahallintaoikeudesta 1 kpl.
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4. Asemapiirros 2 kpl.
5. Rakennuspiirrustukset 2 kpl.
6. Naapureiden kuuleminen 1 kpl.
7. Vastaavan työnjohtajan hyväksymishakemus 1 kpl

 

Lomakkeet

Hakemuslomake

Naapureiden kuuleminen

Vastaavan työnjohtajan lomake

Savupiipun ja tulisijan asennuspöytäkirja

 

(Sivu päivitetty 20.02.2020, Klo 16:12)