Yleistä

Rakennuksen pystyttämiseen tai rakennustoimenpiteiden suorittamiseen tarvitaan lupa. Lupamenettelytapa riippuu hankkeen laadusta ja laajuudesta.

Uudet hankkeet ja suuremmat muutostyöt vaativat rakennusluvan.

Toimenpidelupaa on haettava pienempiin muutostöihin sekä rakennelmien pystyttämiseen.
Kunnan rakennusjärjestyksessä säädetään, että pienemmät rakennustoimenpiteet sekä pienet rakennushankkeet voidaan käynnistää sen jälkeen kun rakennusilmoitus on jätetty (vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista).

Ennen rakennuksen purkua on aina jätettävä purkamislmoitus tai purkamislupahakemus.

Rakentamista ohjaa mm. Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma.

Lupaharkinnasta vastaavat ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja kunnan hallintosäännön mukaisesti. 

Lisätietoa

Kunnan rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen liite

Suomen rakennusmääräyskokoelma

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Rakentajan opas

 

 

(Sivu päivitetty 30.06.2022, Klo 14:03)