Terveysvalvonta

Terveystarkastaja suorittaa näytteidenottoja sekä valvoo ja antaa lausuntoja ympäristöterveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Terveustarkastajan tehtäviin kuuluu mm. elintarivikevalvonta, eläinsuojelun valvonta yhteistyössä eläinlääkärin ja poliisin kanssa sekä sisäilman laadun valvonta. Terveystarkastaja ottaa näytteitä kylpyvesistä, ympäristöhygieeniasta, elintarvikkeista ja sisäilmasta sekä antaa lausuntoja rakennus- ja ympäristölautakunnalle.Terveystarkastajan tehtäviin kuuluu myös tuoteturvallisuuslain ja tupakkalain noudattamisen seuranta. 

Luodon kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaa Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen ympäristövalvontayksikkö.

(Sivu päivitetty 13.02.2014, Klo 15:39)