Tiet, satamat ja puistot

Tekninen osasto ylläpitää kuntalaisten päivittäin käyttämiä teknisiä palveluja. Teknisen laitoksen tehtäväalueisiin kuuluvat mm. vedenjakelu, viemäriverkosto, tieverkosto sekä puistot ja muut alueet.

Osasto vastaa myös rakentamista, laitteita ja kunnallistekniikkaa koskevien investointien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä huolehtii kunnan kiinteistöjen ja alueiden käytöstä ja huollosta.

[contact_member,name="Bjarne Häggman",id=18,details=Name-Designation-Phone-MobilePhone-Email]

Anna Snellman
Ympäristötarkastaja
Tavattavissa ma, ti, pe

(Sivu päivitetty 23.03.2022, Klo 10:14)