Tiet, satamat ja puistot

Tekninen osasto ylläpitää kuntalaisten päivittäin käyttämiä teknisiä palveluja. Teknisen laitoksen tehtäväalueisiin kuuluvat mm. vedenjakelu, viemäriverkosto, tieverkosto sekä puistot ja muut alueet.

Osasto vastaa myös rakentamista, laitteita ja kunnallistekniikkaa koskevien investointien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä huolehtii kunnan kiinteistöjen ja alueiden käytöstä ja huollosta.

(Sivu päivitetty 10.04.2014, Klo 10:56)