Tonttivaraukset

Kun teknisten palveluiden lautakunnan päätös on saanut lainvoiman (kaksi viikkoa sen jälkeen kun päätös on pantu nähtävälle) voi tontin saaja laatia kunnan kanssa sopimus tontin varaamisesta (toinen vaihtoehto on laatia maavuokrasopimus välittömästi).

Varaus tehdään enintään yhdeksi vuodeksi jonka aikana tonttivarauksen tehnyt henkilö suorittaa kunnalle varausmaksun joka on 3 % tontin hinnasta. Maksettu varausmaksu hyvitetään osittain maavuokramaksun yhteydessä mikäli tontin saanut haluaa jättää rakennuslupahakemuksensa esim. jo 7 kuukauden jälkeen.  

Maavuokasopimus on laadittava ennen rakennusluvan hakemista.

(Sivu päivitetty 25.05.2022, Klo 15:16)