Vesihuoltolaitos

Luodon kunna vesilaitos hoitaa kunnan vedenjakelun. Jakeluvesi tuotetaan suurimmaksi osin Kruunupyyssä kun taas pieni osa lisävedestä ostetaan Pietarsaaresta. Vesijohtoverkoston pituus on 261 900 m ja liittymien lukumäärä on noin 1 600 kpl.

Luodon kunnan jätevesilaitos käsittelee kunnan viemäriverkoston jätevesiä jotka suurimmaksi osaksi sijaitsevat asemakaavoitetuilla alueilla. Jätevedet johdatetaan pumppamojen kautta Pietarsaaren Alhedan puhdistuslaitokseen. Viemäriverkoston pituus on tänään 71 585 m.

Linkki tietopakettiin kiihteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot löytyvät täältä

Vesi- ja viemäriasioihin liittyvät ilmoituslomakkeet löytyvät lomakearkistosta.

Talousveden laatu

Vesilaitoksen hyväksytyn tarkistusohjelman mukaan Luodon talousvesi on tarkastettava 6 kertaa vuodessa. Laajempi tarkistus suoritetaan joka vuosi. 

Pohjaveden laatu tarkistetaan neljä kertaa vuodessa. Tämän lisäksi suoritetaan omavalvontaa, esim. talousveden pH-arvo rekisteröidään jatkuvasti. Tärkeimmät tarkastetut tunnusluvut ovat veden mikrobiologinen laatu sekä rauta että mangaanipitoisuudet. Luodon talousveden laatu on hyvä ja täyttää kaikki voimassaolevat Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 1352/2015 mukaiset talousveden laatuvaatimukset ja suositukset.

Vesianalyysiraportti marraskuu 2021
Vesianalyysiraportti heinäkuu 2021
Vesianalyysiraportti syyskuu 2020

 

Hulevesi

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Maksu peritään rakennetuilta kiinteistöiltä (tontit) liitteessä olevan laskutavan mukaan. Perusmaksu on 25,00 € vuonna 2021 ja 2022. Maksu tarkastetaan vuosittain.

Tietoa kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä

Vesi- ja viemäriasioihin liittyvät ilmoituslomakkeet löytyvät lomakearkistosta.

Hulevesiluokat kunnanvaltuuston 5.10.2020 § 54 päätöksen mukaan

 

 

Talousvesitaksa 2021
Käyttömaksu 1,30 €/m3, alv 0
Perusmaksu 2,90 €/piste ja vuosi, alv 0
Liittymismaksu130 €/piste. Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.
Omakotitalon liittymismaksu on 2 080 €.

Jätevesitaksa 2021
Käyttömaksu 2,15 €/m3, alv 0
Perusmaksu 5,10 €/piste ja vuosi, alv 0

Liittymismaksut alueittain:
Vanhat asemakaava-alueet, 290 €/piste
Grev, 384 €/piste
Kackur, 332 €/piste
Risöhäll, 459 €/piste
Bredviken/Bosund, 366 €/piste
Finnäs, 352 €/piste
Risö/Hannula, 290 €/piste
Mikäli kiinteistönomistaja joutuu asentamaan pumppukaivon liittyäkseen vesijohtoverkostoon vähennetään liittymismaksu 1 500 €.

Vesilaitospäivystys:

044-036 4062, puhelinnumero työajan jälkeen(Sivu päivitetty 10.12.2021, Klo 13:07)