Vesihuoltolaitos

Luodon kunna vesilaitos hoitaa kunnan vedenjakelun. Jakeluvesi tuotetaan suurimmaksi osin Kruunupyyssä kun taas pieni osa lisävedestä ostetaan Pietarsaaresta. Vesijohtoverkoston pituus on 261 900 m ja liittymien lukumäärä on noin 1 600 kpl.

Luodon kunnan jätevesilaitos käsittelee kunnan viemäriverkoston jätevesiä jotka suurimmaksi osaksi sijaitsevat asemakaavoitetuilla alueilla. Jätevedet johdatetaan pumppamojen kautta Pietarsaaren Alhedan puhdistuslaitokseen. Viemäriverkoston pituus on tänään 71 585 m.

Linkki tietopakettiin kiihteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot löytyvät täältä

Vesi- ja viemäriasioihin liittyvät ilmoituslomakkeet löytyvät lomakearkistosta.

Talousveden laatu

Vesilaitoksen hyväksytyn tarkistusohjelman mukaan Luodon talousvesi on tarkastettava 6 kertaa vuodessa. Laajempi tarkistus suoritetaan joka vuosi. 

Pohjaveden laatu tarkistetaan neljä kertaa vuodessa. Tämän lisäksi suoritetaan omavalvontaa, esim. talousveden pH-arvo rekisteröidään jatkuvasti. Tärkeimmät tarkastetut tunnusluvut ovat veden mikrobiologinen laatu sekä rauta että mangaanipitoisuudet. Luodon talousveden laatu on hyvä ja täyttää kaikki voimassaolevat Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461/00 mukaiset talousveden laatuvaatimukset ja suositukset.

Vesianalyysirapportti marraskuu 2019

 

Vesitaksa 2019

Käyttömaksu 1,25 euroa/m3
Perusmaksu 2,80 euroa/piste ja vuosi
Käyttö- ja perusmaksuun lisätään 24 % alv
Liittymismaksu 125 euroa/piste
Omakotitalon perusmaksu on 55,552 euroa/vuosi. Omakotitalon liittymismaksu on 2000 euroa. Tonttiliitännän kustannukset lisätään.

Jätevesitaksa 2019

Käyttömaksu 2,00 euro/m3
Perusmaksu 4,90 euroa/piste ja vuosi
Käyttö- ja perusmaksuun lisätään 24 % alv
Liittymismaksu on asemakaavoitetuilla alueilla 285 euroa/piste. Muilla alueilla liittymismaksu määräytyy alueen rakennuskustannusten perusteella. Aluekohtaiset liittymismaksuja korotetaan yleistä korotusta vastaavalla prosentilla.  Maksua vähennetään 1 450 eurolla kiinteistönomistajille joilla on pumppukaivo.
Omakotitalon perusmaksu on 97,216 euroa. Asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan omakotitalon liittymismaksu on 4 560 euroa. Tonttiliitännän kustannukset lisätään.(Sivu päivitetty 20.11.2019, Klo 10:03)