Ympäristönsuojelu

Teknisten palveluiden lautakunta on Luodon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelun tavoite on turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä ympäristö, sekä luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Terveellinen elinympäristö on jokaisen oikeus, ja kunnan on osaltaan turvattava tämän oikeuden toteutuminen. Ympäristönsuojelun tehtävät ovat ensisijaisesti viranomaistehtäviä, ja muodostuvat ympäristönsuojelun lupa- ja valvontajärjestelmästä. Yleinen ympäristönsuojelun suunnittelu, ympäristön tilan seuranta sekä ennaltaehkäisevä toiminta on oleellinen osa ympäristönsuojelua.

Luodon erikoinen saaristo- ja rantaluonto on monen harvinaisen eläimen ja kasvin olinpaikka. Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tehtäviin kuuluu edistää luonnonsuojelua.

Luodonjärven vedenpinnan korkeus
puh. 0204 168728 (automaattinen päivitys)

Merivedenkorkeus

 

Anna Snellman
Ympäristötarkastaja
Tavattavissa ma, ti, pe

(Sivu päivitetty 28.01.2022, Klo 13:27)