Ympäristönsuojelu

Ympäristölautakunta on Luodon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lautakunta ja ymäristönsuojelusihteeri valvovat ja seuraavat ympäristöön vaikuttavia toimintoja ja ympäristön tilaa. Lautakunta käsittelee mm. ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineslain perusteella tiettyjen toimintojen lupahakemuksia.

Luodon erikoinen saaristo- ja rantaluonto on monen harvinaisen eläimen ja kasvin olinpaikka. Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tehtäviin kuuluu edistää luonnonsuojelua.

Ympäristölautakunta on tutkituttanut uhanalaisten lajien kuten liito-oravan, pikkutikan, kaakkurin ja kuikan esiintymistä. Saaristolinnustoa on säännöllisin välein inventoitu. Luodonjärven linnuston kaikenkattava inventointi on suoritettu.

(Sivu päivitetty 24.02.2015, Klo 08:44)